"Buta Airways" bort jurnalı [Azərbaycan dilində] [22.2 MB]

Бортовой журнал "Buta Airways" [на русском языке] [22.1 MB]